Boka läsning/Book a reading

Information in English below! Boka en läsning: mejla mig på info@human-design.se

Vi träffas antingen på Södermalm i Stockholm eller online på Zoom 

 

Grundläsning 90 minuter pris: 1700kr

Grundläsningen öppnar upp dörrarna för en fördjupad förståelse för vem man är, ens styrkor och svagheter och hur man på bästa sätt kan hantera de sidor hos en själv som är utmanande. Vi går också igenom hur just du ska fatta dina beslut på rätt sätt enligt din design, vilket skiljer sig från andra personers, och hur du kan agera för att uppleva ett liv i ”flow”. En grundläsning tar upp både mycket och specifik information som är unik i förhållande till din karta och dig, och du får en inspelning av hela mötet som du kan gå tillbaka och lyssna på. 

 

Uppföljning/coaching 60 minuter 1200kr eller 90 minuter 1700kr.

Under denna typ av läsning har du möjlighet att i förväg kontakta mig med specifika funderingar och vi tittar på dessa saker specifikt utifrån din karta. Under dessa läsningar använder jag mig också av Evolutionary astrology utfall även detta system kan bidra med värdefull information.

 

Incarnation cross-läsning 60 minuter 1200kr

Denna typ av läsning fokuserar på ett specifikt tema i din karta nämligen vad som är syftet med ditt liv och vad just du ska bidra med till din omvärld och dina medmänniskor.

 

Book a reading by sending an email to info@human-design.se

We meet in Stockholm, Södermalm or online on Zoom

 

Foundational reading 90 minutes 1700SEK

The foundational reading opens the doors to a deeper discovery of who you are. We will look at your strengths and your challenges and also how to handle those challenges in a supportive way. We will also look at what parts of you that you can trust in when you make decisions. We are all designed to make decisions according to our own unique design and we all have different mechanics that cannot be generalized to other people. Besides receiving a lot and very specific information about yourself, most importantly you will get a concrete tool for how to make decisions correctly as yourself.  You will get a recording of the session to support you also after our meeting.

 

Coaching/follow-up reading:  60 minutes 1200SEK or 90 minutes 1700SEK

For this kind of coaching or reading feel free to send me the questions you might have in advance. We will go over the basics of your HD chart but also look deeper. For this reading I might also use Evolutionary astrology if I find useful information in your chart.

 

Incarnation cross reading 60 minutes 1200SEK

This kind of reading focuses on a specific theme in your chart, your life purpose.