Boka läsning/Book a reading

Information in English below! Boka en läsning: mejla mig på info@human-design.se. Vi träffas antingen på Södermalm i Stockholm eller online på Zoom. Jag har anpassad prissättning om du är t ex arbetssökande eller student. 

.

Human Designläsningar och kurser

.

.

Grundläsning 90 minuter pris: 1700kr

Grundläsningen öppnar upp dörrarna för en fördjupad förståelse för vem man är, ens styrkor och svagheter och hur man på bästa sätt kan hantera de sidor hos en själv som är utmanande. Vi går också igenom hur just du ska fatta dina beslut på rätt sätt enligt din design, vilket skiljer sig från andra personers, och hur du kan agera för att uppleva ett liv i ”flow”. En grundläsning tar upp både mycket och specifik information som är unik i förhållande till din karta och dig, och du får en inspelning av hela mötet som du kan gå tillbaka och lyssna på. 

.

Uppföljning/coaching 60 minuter 1200kr eller 90 minuter 1700kr.

Under denna typ av läsning har du möjlighet att i förväg kontakta mig med specifika funderingar och vi tittar på dessa saker specifikt utifrån din karta. Under dessa läsningar använder jag mig också av Evolutionary astrology utfall även detta system kan bidra med värdefull information.

.

Sacral sessions för Generatorer 60 minuter 1200kr eller 90 minuter 1700kr

.

Incarnation cross-läsning,  75 minutes 2200kr

Denna typ av läsning fokuserar på ett specifikt tema i din karta nämligen vad som är syftet med ditt liv och vad just du ska bidra med till din omvärld och dina medmänniskor. Du får en skriftlig Powerpoint-presentation (ca 20 sidor), och inspelningen från vårt möte.

.

Living Your Design – grundkurs i Human Design

Grundkursen innefattar 8 lektioner á 90 minuter, och den undervisas antingen online eller genom träffar i Stockholm. Jag kan undervisa för en grupp eller individuellt, på engelska eller svenska. För en grupp på min 5 deltagare kostar kursen 300 dollar/person (early bird pris enligt Internationa Human Design School för 7 lektioner). För individuell undervisning, kontakta mig på info@human-design.se

.

.

Human Design readings and courses

Book a reading by sending an email to info@human-design.se. We meet in Stockholm, Södermalm or online on Zoom. I accept adapted pricing and payment plans.

.

Foundational reading 90 minutes 1700SEK

The foundational reading opens the doors to a deeper discovery of who you are. We will look at your strengths and your challenges and also how to handle those challenges in a supportive way. We will also look at what parts of you that you can trust in when you make decisions. We are all designed to make decisions according to our own unique design and we all have different mechanics that cannot be generalized to other people. Besides receiving a lot and very specific information about yourself, most importantly you will get a concrete tool for how to make decisions correctly as yourself.  You will get a recording of the session to support you also after our meeting.

.

Coaching/follow-up reading:  60 minutes 1200SEK or 90 minutes 1700SEK

For this kind of coaching or reading feel free to send me the questions you might have in advance. We will go over the basics of your HD chart but also look deeper. For this reading I might also use Evolutionary astrology if I find useful information in your chart.

.

Sacral sessions for Generators/Manifesting Generators 60 minutes 1200SEK or 90 minutes 1700SEK

.

Incarnation cross reading 75 minutes 2100kr

This kind of reading focuses on a specific theme in your chart, your life purpose. We will, for instance, dive deeply into a description of your environment where your purpose will be fullfilled, and also what you will be particularly focused on in your environment – i.e. where you will be and what you will see. We will also look at what you shine out into the world. You will get a recording of our meeting and and written Powerpoint presentation of your IC reading (appr. 20 pages).

.

Living Your Design foundational Human Design course

This course can be taught individually or to a group of people, either in person in Stockholm or online. It consists of 8 lessons and the price is 300 American dollars for a group of minimum 5 participants (that is the early bird price set by International Human Design School). For individual pricing, email me at info@human-design.se. The course can be taught in Swedish or English.