Din Human Designkarta

Till höger ser du ett exempel på en Human Designkarta. För att få tag på din personliga Human Designkarta behöver du dina födelsedata: födelseår, plats och tid (om du ej har dessa uppgifter beskriver jag nedan hur du kan få tag på dem). Därefter går du in på exempelvis http://www.jovianarchive.com/Get_Your_Chart. För en mer utvidgad beskrivning av din karta kan du istället gå in på http://newsunware.com/eng/FreeChart/FreeRaveChart.asp Det är denna karta som en analytiker läser vid en konsultation eller läsning. För en analytiker finns det också ytterligare information tillgänglig som möjliggör djupanalyser.

 

 

Få tag på dina födelsedata

 

Hur får man tag på födelsedata? Om man är född i Storstockholmsområdet och tillhör Stockholms läns landsting går man in på www.landstingsarkivet.sll.se eller följer denna länk:https://www.landstingsarkivet.sll.se/bestall-ur-arkivet/fodelsedata.html. Man brukar få ett mejlsvar inom några timmar.

Att beställa födelsedata ur sll-arkivet kostar ingenting och det är inte heller sekretessbelagd information vilket betyder att man kan beställa dessa uppgifter även åt andra. Är man född i andra delar av Sverige får man kontakta sitt landsting. En del landsting verkar inte ha samma online-formulär, men alla har rutiner för hur man får tag på födelsedata.

Även från stadsarkiven kan man beställa information från förlossningsjournalen. Det kostar lite pengar att få kopior på journalanteckningar skickade till sig.

 

 

Varför ser en Human Designkarta ut som den gör?

 

Den personliga Human Designkartan baseras således på födelsedata: år, plats och tid, då en prägling sker av individen. Denna prägling påverkas av universums minsta och mest svårfångade partiklar, neutrinerna (se 2015 års Nobelpris i fysik). Vi befinner oss i ett oändligt hav av dessa små partiklar och genom allt i solsystemet, men också genom våra kroppar, passerar tusentals miljarder neutriner varje sekund utan att vi märker det (Rose, 2015). Det är således dessa partiklar som formar varje individs unika design, d.v.s de präglar vår genetik, biologi och psykologi.

Läs mer

Det vetenskapen än så länge kunnat konstatera är att dessa små partiklar, neutrinerna, måste ha en egen massa eftersom de kan byta karaktär med varandra när de passerar genom jorden. Detta strider mot fysikens standardmodell och det kan leda till att vi i grunden måste förändra vår bild av universum. 2015 fick Takaaki Kajita (Japan) och Arthur B. McDonald (Kanada) Nobelpriset för dessa insikter. De flesta neutriner som passerar genom oss och jorden har sin källa i kärnreaktionerna i solens inre, och genom våra kroppar passerar tusentals miljarder neutriner varje sekund utan att vi märker det (Rose, 2015).

Det är uppenbart att vetenskapens nuvarande metoder inte kan användas som ett instrument för att verifiera eller förkasta Human Designsystemets grunder ännu, då man än sålänge bara kunnat konstatera att dessa partiklar finns och kan ändra karaktär när de passerar genom jorden. Det kommer således dröja lång tid innan vetenskapen kan bekräfta eller förkasta huruvida partiklarna faktiskt präglar vår genetik, biologi och psykologi. Det finns därför endast ett sätt att undersöka Human Design på och det är genom att vi själva använder systemets konkreta verktyg och avgör själva om det fungerar eller inte.

Den personliga Human Designkartan avslöjar väldigt mycket information om en person, och man kan använda sig av den information som känns relevant för en. Man kan således ha stor användning av systemet oavsett hur djupt man vill gå i sin användning av systemet. Det som emellertid är avgörande är att man börjar att följa sin livsstrategi och inre auktoritet. Det är A och O för alla som känner att Human Design är rätt väg att välja i livet. Vad som är din auktoritet framgår av informationen du får när du genererar din karta med hjälp av länkarna som finns under fliken ”Din Human Designkarta” men förmedlas enklast av en analytiker som själv lärt sig använda sin inre auktoritet. Din strategi beror på vilken kategori/typ du tillhör, se fliken ”De olika kategorierna”.

”The moment that you live according to your strategy and authority you are aligning your life for the first time to what is your true movement and direction. This is the beginning of the process. As you move, this alignment begins to open up all kinds of new horizons. The first thing it does is eliminate resistance. At the simplest level, by being able to make decisions as yourself you immediately remove certain fundamental burdens from the life. /…/. ” (Ra Uru Hu, citerad i Bunnell & Ra Uru Hu, 2012:104)

 

Referens:

Rose, J. (2015). De löste en gåta och öppnade porten till en ny fysik – Neutriner, Forskning & Framsteg, Nobel Special 2015, bilaga i nr. 11/2015, s. 11-17.

 

 

Gällande samtliga Human Designbilder: Copyright protected 2004 – 2016 © . All Rights Reserved. The Rave BodyGraph™ and Rave Mandala™ are registered trademarks of Jovian Archive Media Inc