Om mig

Jag, Helena Smeds, började mitt självutforskande i 19-års åldern och det har, sedan dess, varit ett ständigt närvarande parallellspår i mitt liv, oavsett vad jag arbetat med eller var på jorden jag befunnit mig. Jag började arbeta inom klädbranschen tidigt i min karriär, för att sedan sätta på mig ryggsäcken och resa ut i världen. Jag träffade under denna tidsperiod min stora kärlek och livskamrat, som fortsätter att resa vid min sida på både yttre och inre resor i livet. När jag sedan kom tillbaka till Sverige började jag att studera på Stockholms universitet och jag har numer både en lärarexamen mot äldre åldrar och en doktorsexamen i tvåspråkighet. Min avhandling är på engelska och den har en psykolingvistisk inriktning och avhandlar blinda individers förutsättningar vid andraspråksinlärning. Efter att jag tillbringat 14 år på universitetet valde jag att trycka på paus-knappen och känna efter i vilken riktning jag skulle gå i livet.

Jag hade då börjat ta kurser i Human Design, fått min första läsning i slutet av 2014, och blivit fast. Jag började använda systemet, följa min livsstrategi och inre auktoritet, och insåg att det var just hit, till Human Design, som min design och min magkänsla förde mig i livet. Systemet visade sig vara ett ovärderligt redskap för att förstå mig själv, min man och mina barn, och hur vi bäst kan stödja och förstå varandra i familjen, men också för att förstå andra viktiga personer i våra liv på ett helt annat sätt än vad som tidigare varit möjligt. Aha-upplevelse på aha-upplevelse följde i varandras spår och fortsätter att göra så ju mer av systemet jag lär mig och lever. Varför skriver jag lever? Jo, anledningen till det är att ju längre jag följt min inte auktoritet desto tydligare börjar kraften från min egen design och dess mekanik leva genom mig. Det är en oerhört fascinerande resa att göra. Jag studerar nu på analytikerutbildningen och gör grundläsningar och s.k. incarnation cross-läsningar med människor.

Hur kan jag som är utbildad inom vetenskapen börja använda mig av ett system som inte undersökts vetenskapligt? Det är alldeles sant att detta system inte kan verifieras vetenskapligt eftersom man inte kan göra experiment på och undersöka neutrinernas inverkan och betydelse på den enskilde individens genetik, biologi och psykologi. Det vetenskapen än så länge kunnat konstatera är att dessa små partiklar, neutrinerna, måste ha en egen massa eftersom de kan byta karaktär med varandra när de passerar genom jorden. Detta strider mot fysikens standardmodell och det kan leda till att vi i grunden måste förändra vår bild av universum. De flesta neutriner som passerar genom oss och jorden har sin källa i kärnreaktionerna i solens inre, och genom våra kroppar passerar tusentals miljarder neutriner varje sekund utan att vi märker det (Rose, 2015). Det är uppenbart att vetenskapens nuvarande metoder inte kan användas som ett instrument för att verifiera eller förkasta Human Designsystemets grunder ännu, vilket innebär att det bara finns ett sätt, och faktiskt bara ett rätt sätt, att undersöka systemets korrekthet, användbarhet och betydelse och det är genom att experimentera med att använda systemet och avgöra själv om det fungerar eller inte. Och kanske är det så som Albert Einstein säger:

“It would be possible to describe everything scientifically, but it would make no sense; it would be without meaning, as if you described a Beethoven symphony as a variation of wave pressure.”

.

Min utbildning inom Human Design

2015

Living Your Design (LYD) med Carol Zimmerman

Rave ABC med Kumud Kabir

Rave Cartography med Kumud Kabir

2016

Professional Training – Analyst Certification Program – Level I, termin 1 och 2, med Darshana Mathews

2018

Radical Transformation Clinic in Stockholm May 2018, Darshana Mathews

Professional Training – Analyst Certification Program – Level I, termin 3, med Darshana Mathews

Professional Training – Analyst Certification Program – Level II, termin 1, med Darshana Mathews

Professional Training – Analyst Certification Program – Level III, med Darshana Mathews

Living Your Design Guide Certification med Laveena Lovick

2019

Professional Training – Analyst Certification Program – Level II, termin 2 Cycles, med Darshana Mathews

Professional Training – Analyst Certification Program – Level IV, final examination, Darshana Mathews

Human Design Pro Jumstart Program med Laveena Archers (f.d. Lovick)

.

.

.

Referenser

Rose, J. (2015). De löste en gåta och öppnade porten till en ny fysik – Neutriner, Forskning & Framsteg, Nobel Special 2015, bilaga i nr. 11/2015, s. 11-17.

Citat från Albert Einstein hämtat på www.goodreads.com, tag: science

Gällande samtliga Human Designbilder: Copyright protected 2004 – 2016 © . All Rights Reserved. The Rave BodyGraph™ and Rave Mandala™ are registered trademarks of Jovian Archive Media Inc